Avtalevilkår nettside

 1. Alle priser er eks. mva.
 2. Ved inngåelse av avtale skal kunden sende utfylt kartleggingsskjema og evt. annet nødvendig innhold og informasjon
 3. Arbeidet med løsningen påbegynnes når første betaling for produksjon er mottatt.
 4. Frist på innsendelse av kartleggingsskjema og tilbakemeldinger av arbeid er 14 dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt.
 5. Dersom frister oppgitt i avtalevilkårene ikke overholdes, kan avtalen faktureres i sin helhet. Dvs. produksjon og driftsavtale for 12. mnd.
 6. Kunden har rett til opp til 3 forsideutkast. Dersom første/andre-utkast ikke godkjennes, må kunden oppgi begrunnelse for hvorfor utkastet ikke ble godkjent og å gi en detaljert beskrivelse, samt vise til eksempler på hva kunden ønsker.
 7. Ombestemmer kunden seg på arbeid som tidligere er godkjent, påløper det ekstra kostnader på 750,- eks. mva./time for disse endringene. Grunderbox skal informere om ekstra kostnader og kunden må gi skriftlig bekreftelse, før arbeid på tidligere godkjent arbeid påbegynnes.
 8. Kunden kan forespørre om endringer i tjenesten etter inngåelse av denne avtalen. Dersom kunden forespør endringer, vil Grunderbox AS etter beste evne undersøke hvordan endringene kan gjøres uten ekstra kostnader og/eller forsinkelse i levering. Dersom en forespurt endring vil medføre ekstra kostnader og/eller forsinket levering, vil Grunderbox AS informere om dette før endringer implementeres. Endringer som medfører ekstra kostnader og/eller forsinket levering skal på forhånd bekreftes skriftlig av kunden.
 9. Software som må kjøpes fra en tredjepart eller kodes fra bunn er ikke inkludert i prisen.
 10. Ved inngåelse av avtale faktureres produksjon. Når nettsiden er godkjent av kunde og lansert, faktureres drift.
 11. Driftsavtale fornyes automatisk ved utgang av gjeldende avtale. Automatisk fornyelse av driftsavtale kan sies opp når som helst.
 12. Driftsavtalen må sies opp senest 14 dager før utgangen av avtaleperioden.
 13. Etter at Gründerbox første gang har skriftlig meddelt at Løsningen er levert, må Kunden kontrollere om det foreligger mangel ved Løsningen. Eventuelle mangler må meddeles skriftlig til Gründerbox innen 14 dager med en spesifisert angivelse av manglene som anses å foreligge. Dersom det ikke meldes i fra innen fristen, anses Løsningen som godkjent og alle krav vedrørende eventuelle mangler anses i sin helhet bortfalt.
 14. Gründerbox kan bruke løsningen i sin markedsføring mot nye og eksisterende kunder.
 15. Da kunden har driftsavtale, kan driftskostnaden justeres årlig i takt med endringen i konsumprisindeksen.

Fyll ut informasjonen nedenfor for å booke din samtale